Succesvol bezwaar maken VOG

Is uw VOG-aanvraag afgewezen? Maak altijd bezwaar via de VOG Bezwaarbalie. Zo verhoogt u uw kansen op het alsnog verkrijgen van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

VOG verklaring afgewezen?

VOG verklaring afgewezen? Wij helpen u met een bezwaarschrift. Is de aanvraag pas voorlopig afgewezen? Lees verder over de zienswijze: Lees meer >

Bel ons nu voor juridische bijstand. Wacht niet te lang, de termijn waarin u moet reageren zijn kort. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen. Of vul het contactformulier in.

Wie bepaalt of ik een VOG krijg?

Als u een VOG aanvraagt en u bent veroordeeld vanwege een strafbaar feit, beoordeelt Dienst Justis namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een goed voorbeeld van een weigering is de VOG die niet wordt afgegeven aan een taxichauffeur die herhaaldelijk veroordeeld werd vanwege rijden onder invloed. De strafbare feiten en de positie moeten in elk geval een relatie met elkaar hebben.

Voornemen tot afwijzing

Zienswijze indienen!

Wil Dienst Justis de VOG niet direct afgeven? U krijgt dan een voornemen tot afwijzing van hen. U moet dan eerst een ZIENSWIJZE indienen. U kunt schriftelijk aangeven waarom u van mening bent dat u de VOG wel moet krijgen.

Wij helpen u direct met het indienen van de zienswijze. Wacht niet te lang, de termijn bedraagt slechts 14 dagen. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Definitieve afwijzing?

Indien u vervolgens een definitieve afwijzing ontvangt, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd met een gespecialiseerde advocaat van de VOG Bezwaarbalie! Dit vergroot uw kansen op snelle toewijzing van de VOG.

Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kunt u in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Een VOG Bezwaarbalie advocaat kan u bijstaan in alle procedures en zal er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

Wij helpen u direct met het indienen van het bezwaarschrift. Wacht niet te lang, de termijn bedraagt slechts 6 weken. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Bijstand van een VOG advocaat

Wilt u bezwaar indienen tegen een weigering van de afgifte van een VOG? Een advocaat van de VOG Bezwaarbalie verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op! Dit kan soms op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro Deo advocaat

In VOG-zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.

directbezwaarmaken

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden